dimarts, 28 de maig de 2013

Al·legació de Clàusules abusives en execucions hipotecàries

Amb la nova "ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social", s'ha previst el termini preclusiu d'un mes per a formular un incident extraordinari d'oposició basat en l'existència de clàusules abusives en els contractes hipotecaris i així poder demanar la nul·litat del procés d'execució hipotecària.

Aquest termini d'un mes s'ha de comptar a partir de l'entrada en vigor de la llei, que d'acord amb la disposició final quarta serà el mateix dia de la seva publicació, el 15 de maig. Aquest incident extraordinari d'oposició es podrà formular en tots els procediments en curs i que no s'hagi efectuat el llançament. L'efecte de la presentació és el de la suspensió del procés.

Per tant, si sou afectats per un procediment d'execució hipotecària, teniu una oportunitat d'anul·lar el procés d'execució al·legant l'existència de clàusules abusives en el contracte d'hipoteca. Recordeu, el termini s'acaba el dia 15 de juny. Tot i que aplicant la Llei d'enjudiciament civil es podria presentar fins el dia 17 i amb el dia de gràcia fins el 18. Tot i que es recomana no apurar els terminis.